trans24h's Recent Activity

  1. trans24h đã đăng chủ đề mới.

    Lộ trình công chứng dịch thuật chuẩn

    Các loại tài liệu hiện nay trên thị trường ngày càng đa dạng. Đây là lý do mà ngành dịch thuật chưa từng hết nóng. Nắm rõ được quy trình...

    Diễn đàn: Dịch thuật - Phiên dịch

    25/2/21 lúc 09:32